Det är väldigt viktigt att du har en giltig försäkring innan du börjar modellflyga!

Det finns idag två organisationer i Sverige där du kan försäkra dig. Antingen så köper du en försäkring hos SMFF eller hos RCFF.

Går du med i en modellflygklubb så ställer de krav på dig att du ska ha en giltig försäkring innan du får lov att börja flyga. Försäkringen betalas in i början av varje nytt år precis som klubbavgiften för att vara medlem hos en klubb.

En försäkring hos SMFF kostar 420 kr och hos RCFF kostar den 100 kr. Läs igenom vad de olika försäkringarna innefattar och välj sedan den som passar dig bäst.

Du får aldrig lov att flyga på annat än avsedda platser för modellflyg. Du får alltså inte testa ditt modellflygplan hemma i trädgården, på ängen, på fotbollsplanen eller något annat liknande område. Det är endast på modellflygfält som man får lov att flyga på. Följer du inte reglerna så gäller inte din försäkring. Reglerna finns där för att skydda både dig, andra personer och omgivningen.

Man kan tycka att ett modellflygplan inte väger så mycket och inte kan orsaka så stor skada men det är fel. Planen kommer många gånger i höga hastigheter vilket leder till att skadorna blir mer omfattande. Både hustak, fönsterrutor och bilar har blivit förstörda. Likaså är propellern i de höga hastigheterna nästan som ett rakblad.

Det har tyvärr hänt olyckor i Sverige där personer blivit av med fingrar och fått stora skärsår på kroppen av just propellrar. I Europa var det för flera år sedan ett rotorblad som släppte från en modellhelikopter och en man dödades av detta. Var alltid mycket försiktig!