För många modellflyg-entusiaster är själva byggandet en stor del av upplevelsen, och det är naturligtvis möjligt att kombinera byggande av modeller som skall flyga med andra projekt som stannar kvar på marken.

Att bygga modellflygplan är en hobby som kan vara livet ut. För några blir det kanske till och med en hobby som man kan tjäna pengar på. I ett litet miljö som detta är det inte omöjligt att skapa uppmärksamhet runt egna modeller, delar eller verktyg. Kombinera det med en liten butik på nätet och enkla rutiner för fakturering och inkasso, så kan du tjäna pengar på det du älskar att göra.

Grundläggande om att bygga modeller som inte flyger

Modellflygplan som inte skall flyga kan naturligtvis byggas med alla tillgängliga material, men i och med att det inte är nödvändigt att ta hänsyn till vikt är friheten ganska stor. Några material passar lika bra till flygande och stationära modeller, balsaträ är en klassiker för dig som verkligen vill bygga något helt från grunden.

Det som kanske är ännu mer typiskt för modellflygplan som byggs som utställningsmodeller är de klassiska byggsatserna, med hundratals små delar. Det råder delade meningar om huruvida detta är riktigt modellbyggande eller bara leksaker, men det finns ett stort sortiment av olika svårighetsgrad. Enkla färdigmålade modeller som kan sättas ihop som Lego är kanske lite för enkla för många, men de mer komplicerade där alla delar måste målas och så vidare bör räknas som riktigt modellbyggande.

Mellan modellbyggare som skapar allt från grunden och de som bara sätter ihop delar, finns det också modellbyggare som använder färdiga delar men anpassar dem och lägger till egna bidrag. De flesta modellbyggare försöker att skapa så realistiska kopior som möjligt av existerande flygplan, men det finns också ett miljö som verkligen går långt utanför detta. Exempelvis är det några som bygger modeller med tema Luftwaffe 1946, som alltså betyder att modellerna byggs med utgångspunkt i hur diverse övergivna tyska projekt från andra världskriget kunde ha sett ut. Liknande grupperingar finns också med fokus på amerikanska, brittiska och sovjetiska flygplan som aldrig såg dagens ljus.

Att komma igång med modellbyggandet

Det allra lättaste sättet att komma igång med modellbyggande är att köpa en av de kompletta byggsatserna som finns på marknaden. Som nämnts tidigare är det kanske någon som menar att det inte är riktigt modellbyggande, men det är den naturliga starten för de allra flesta.

En stor fördel med färdiga byggsatser är att du sannolikt kommer att uppnå ett helt acceptabelt resultat, så du inte blir bortskrämd från modellbyggande nästan innan du har börjat. Att försöka skapa ett komplett flygplan från en klump balsaträ är ingenting för nybörjare.

En annan fördel med en byggsats är att du inte behöver köpa en mängd specialverktyg, ibland följer allt som behövs med i kartongen eller så behöver du bara köpa några penslar och liknande.

Lycka till med modellbyggandet!