Även om det vanligaste är att man står och flyger med en sändare i handen så finns det även andra sätt att flyga på.

Friflyg är ett av dem. Då ska man ta upp en modell högt upp i luften där den ska cirkulera med hjälp av vindarna så länge som möjligt. Flygaren får inte påverka planet.

Hur man tar upp planet varierar. Det kan bogseras upp av ett annat plan eller så kan man flyga upp det och sedan stänga av motorn. Riktigt små modeller som man flyger med inomhus drivs ofta av en gummimotor.

Linflyg är ett annat sätt att flyga på vilket var mycket mer vanligt förr. Då har man ingen sändare. Det sitter en motor i planet och man styr planet runt sig i en cirkel med hjälp av linor som är fästa i vingspetsen och höjdrodret. Piloten måste hela tiden snurra runt och följa planet så att linorna inte trasslar sig. Oftast är det lite mindre modeller och det går i en rasande fart så det gäller att hänga med. Att flyga med radiosystem där du har en sändare i handen är dock vanligast.