En sändare är den apparaten du håller i handen när du flyger. Många kallar den även för radio.

Här har det skett en stor utveckling de senaste åren. Idag går det flesta sändare på 2,4 Ghz bandet vilket har lett till att störningar mellan sändare och mottagare eliminerats. Mottagaren är den lilla dosan du monterar i flygplanet som tar emot kommandona som du utför på din sändare.

Dessa sändare har många olika egenskaper och precis som med flygplansmodellerna så får man titta på vilka egenskaper man behöver och därefter välja vilken sändare man vill ha.

De flesta sändare avsedda för flygplan börjar med 4 kanaler även om det finns någon enstaka enklare modell med 3 kanaler. Dessa följer oftast med billigare RTF-modeller.

Du behöver en kanal för trotteln (d.v.s. gasen), en för höjdroder, en till skevroder och du behöver till sidoroder. Sen finns det mer avancerade plan där du av olika anledningar kan behöva fler kanaler på din sändare. Här kan du hitta information om hur ett flygplan styrs.

Du behöver sedan ett servo till vardera funktion i ditt plan. Dessa servon kopplas in i mottagaren som sitter i planet och som sedan utför rörelserna. Du behöver ha en mottagarack (batteri) i planet och du behöver ha en sändarack (batteri) i din sändare.